Skip to content

Adborth

Adborth


Gall defnyddwyr tribiwnlys roi adborth i’r tribiwnlys ynglŷn â’n gwasanaethau gweinyddol drwy:
  • anfon llythyr
  • anfon ffacs
  • anfon ebost
  • ffonio.

Rydym yn croesawu adborth ynglŷn â’r agweddau gweinyddol ar ein gwaith er mwyn i ni allu gwella’n gwasanaeth. Fodd bynnag, os ydych am wneud cwyn ffurfiol ynglŷn â’r gwasanaeth rydym wedi’i ddarparu, cysylltwch â ni i drafod eich cwyn neu ysgrifennwch atom i ddweud wrthym pam rydych yn anfodlon â’r gwasanaeth a ddarparwyd.

Os ydych am roi adborth i ni, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r wybodaeth sydd ar y dudalen Cysylltu.

Gallwch hefyd roi adborth i ni ynglŷn â’n gwasanaethau gweinyddol drwy lenwi’r Arolwg o Fodlonrwydd Cwsmeriaid neu drwy lenwi’r ffurflen Adborth ar-lein isod.

Mae tribiwnlys adolygu iechyd meddwl Cymru yn gwerthfawrogi’ch barn ac am glywed eich awgrymiadau. Drwy lenwi’r ffurflen hon byddwch yn ein helpu i wella’r gwasanaeth hwn.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Byddwn yn diogelu’ch gwybodaeth bersonol yn unol â Deddf Diogelu Data 1998. 

Dolenni perthnasol

Os ydych yn cael eich cadw neu o dan orchmynion penodol a wnaethpwyd o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl efallai y bydd modd i chi wneud cais i Dribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru i adolygu’r mater.
Gall achos claf gael ei atgyfeirio’n awtomatig i Dribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru.
Mae perthynas agosaf yn unigolyn sydd â hawliau a phwerau penodol o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl o ran y claf maent yn berthynas agosaf iddo.
Yr awdurdod cyfrifol yw’r sefydliad neu unigolyn sy’n gyfrifol am glaf sy’n cael ei gadw neu sydd dan orchmynion penodol a wneir o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.