Skip to content

Gwrandawiad Tribiwnlys

Gwrandawiad Tribiwnlys

Mae ein llyfrynnau canllaw am y gwrandawiad tribiwnlys, pwerau’r tribiwnlys a chymhwysedd i gael treuliau tystion a’n ffurflenni ar gyfer mynychu’r gwrandawiad tribiwnlys a hawlio treuliau tystion fel a ganlyn:

Llyfrynnau Canllaw

  • Gwrandawiad Tribiwnlys: mae ein llyfryn canllaw yn egluro beth sy’n digwydd mewn gwrandawiad tribiwnlys, pwy all dod i wrandawiad tribiwnlys a phwerau’r tribiwnlys (Llyfryn Canllaw MHRTW - 08)
  • Pwerau’r Tribiwnlys: mae ein llyfryn canllaw yn egluro’r meini prawf cyfreithiol sy’n rhaid i’r tribiwnlys eu hystyried cyn y gall wneud penderfyniad (Llyfryn Canllaw MHRTW - 13)
  • Treuliau Tystion: mae ein llyfryn canllaw yn rhoi gwybodaeth am gymhwysedd a sut i gwblhau’r ffurflen treuliau tystion am fynychu gwrandawiad tribiwnlys (Llyfryn Canllaw MHRTW - 12)

Ffurflenni

  • Ffurflen mynychu gwrandawiad tribiwnlys (Ffurflen Bresenoldeb MHRTW - 03)
  • Ffurflen hawlio treuliau tystion (Ffurflen Hawlio MHRTW - 04)

Gellir lawrlwytho ein llyfrynnau canllaw a ffurflenni isod. Os ydych chi’n cael problemau wrth geisio lawrlwytho unrhyw ffurflenni neu canllaw, neu os hoffech chi eu cael mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni.

 

Dolenni perthnasol

Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych yn chwilio amdani rydym wedi trefnu’r cwestiynau mwyaf cyffredin a’r atebion dan benawdau.
Mae ein Rhestr o Eiriau yn egluro rhai o’r termau sy’n cael eu defnyddio’n aml ar ein gwefan ac yn ein cyhoeddiadau.
Mae ein Cofrestr o Gyhoeddiadau yn cynnwys rhestr ddefnyddiol o’n ffurflenni cais a’n llyfrynnau canllaw a’r cyfeirifau.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut i wneud cais neu gyfeirio mater, cysylltwch â ni.