Skip to content

Cofrestr o Gyhoeddiadau

Cofrestr o Gyhoeddiadau

Mae ein Cofrestr o Gyhoeddiadau yn cynnwys rhestr ddefnyddiol o’n ffurflenni cais a’n llyfrynnau canllaw a’r cyfeirifau.

Gallwch lawrlwytho ein llyfryn 'Cofrestr o Gyhoeddiadau MHRTW - 15'.

Os byddwch yn cael problem wrth lawrlwytho unrhyw canllaw, neu os hoffech gael yr wybodaeth mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni.

 

Dolenni perthnasol

Os ydych yn cael eich cadw neu o dan orchmynion penodol a wnaethpwyd o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl efallai y bydd modd i chi wneud cais i Dribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru i adolygu’r mater.
Gall achos claf gael ei atgyfeirio’n awtomatig i Dribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru.
Mae perthynas agosaf yn unigolyn sydd â hawliau a phwerau penodol o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl o ran y claf maent yn berthynas agosaf iddo.
Yr awdurdod cyfrifol yw’r sefydliad neu unigolyn sy’n gyfrifol am glaf sy’n cael ei gadw neu sydd dan orchmynion penodol a wneir o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.