Skip to content

Cysylltu

Cysylltu

Dylech anfon pob cais a chyfeiriad i sylw Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru yn y cyfeiriad isod:

Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru

2il Llawr
Adeiladau’r Goron
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut i wneud cais neu gyfeirio mater, cysylltwch â ni:

Ffôn: 0300 025 5328

Ebost: MHRT@llyw.cymru

 

Dolenni perthnasol

Os ydych yn cael eich cadw neu o dan orchmynion penodol a wnaethpwyd o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl efallai y bydd modd i chi wneud cais i Dribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru i adolygu’r mater.
Gall achos claf gael ei atgyfeirio’n awtomatig i Dribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru.
Mae perthynas agosaf yn unigolyn sydd â hawliau a phwerau penodol o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl o ran y claf maent yn berthynas agosaf iddo.
Yr awdurdod cyfrifol yw’r sefydliad neu unigolyn sy’n gyfrifol am glaf sy’n cael ei gadw neu sydd dan orchmynion penodol a wneir o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.