Skip to content

Pwerau'r Tribiwnlys

Pwerau'r Tribiwnlys

Mae awdurdodaeth a phwerau Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru wedi’u hamlinellu yn y ddeddfwriaeth sy’n cael ei rhestru ar dudalen rheoliadau ein gwefan.

Mae Pwerau’r Tribiwnlys, ein llyfryn canllaw, yn egluro’r meini prawf cyfreithiol y mae’n rhaid i’r tribiwnlys eu hystyried cyn y gall wneud penderfyniad a phrif bwerau’r tribiwnlys.

Gallwch lawrlwytho ein 'Llyfryn Canllaw MHRTW - 13'. Os byddwch yn cael problem wrth lawrlwytho unrhyw canllaw, neu os hoffech gael yr wybodaeth mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni.

Dolenni perthnasol

Mae Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru yn gwrando ar geisiadau ac atgyfeiriadau gan gleifion sy’n dod o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.
Corff statudol a sefydlwyd dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Iechyd Meddwl 2007 yw Tribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru.
Er mwyn eich helpu i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych yn chwilio amdani rydym wedi trefnu’r cwestiynau mwyaf cyffredin a’r atebion dan benawdau.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth ynglŷn â sut i wneud cais neu gyfeirio mater, cysylltwch â ni.