Skip to content

Adroddiadau Blynyddol

Adroddiadau Blynyddol

Mae’r tribiwnlys yn cofnodi gwybodaeth am y math o geisiadau a chyfeiriadau sy’n dod i law, ynghyd â’u nifer.

Mae’r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ystadegol am nifer y ceisiadau a’r atgyfeiriadau a dderbyniwyd, gwybodaeth rheoli perfformiad a gwariant y tribiwnlys.

 

Gallwch lawrlwytho adroddiadau blynyddol o’r dolenni isod.

 

Os ydych chi’n cael trafferth lawrlwytho neu eisiau copi mewn fformat arall, cysylltwch â ni.

 

 

Dolenni perthnasol

Os ydych yn cael eich cadw neu o dan orchmynion penodol a wnaethpwyd o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl efallai y bydd modd i chi wneud cais i Dribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru i adolygu’r mater.
Gall achos claf gael ei atgyfeirio’n awtomatig i Dribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru.
Mae perthynas agosaf yn unigolyn sydd â hawliau a phwerau penodol o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl o ran y claf maent yn berthynas agosaf iddo.
Yr awdurdod cyfrifol yw’r sefydliad neu unigolyn sy’n gyfrifol am glaf sy’n cael ei gadw neu sydd dan orchmynion penodol a wneir o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl.